Ismail & Ilyas Kamal – Yeshe, TATAR

Yazar: Ismail & Ilyas Kamal
Adı: Yeshe, TATAR

Şarkı Sözleri

šà Tatar bulyp tүgel mesken, Bôek bulyp âšà günah žirdà.
Da si็a soklansynnar, Šulaj âšàүgà oğlu žità kavga?

šà Tatar oâlmyjča үtkàne็nà็, âšà, Bash čôep àjt: «âugir kavem min!», Ûly็a bas gitar blues, kyjbla็ bieklek, Baba็narny็ dàvam danyn bu!

šà Tatar, tôker kôlgànnàrgà, Bezdàn Alar àllà artykmy?
Berkemnen dà šundyj šanly tarixi yuk, Alga yrgyl, Tatarlar, Tatarlar šà tartynma, Jukka čygu, kilešmi bezgà Mà็gelege็ kүkkà үrlàsen.
Min, millàtem, šuny telim Tatarları, Tatarlar bulsyn үlmàsen Bar!
Paylaşmak:
Şarkı sözleri ve çevirileri hakları yazarlara aittir. Tüm metinler ve çevirilerini sadece bilgi için sunulmuştur.
2018 2Songs, "Two-Songs Website"